محمود احمدی‌نژاد به سیم آخر زد

جزئیات گروگان‌گیری 6 نفر در مشهد
فرارو نوشت:‌ عباس عبدی درباره نامزدی احمدی‌نژاد گفت: به نظرم آقای احمدی نژاد به سیم آخر زده است و به صورت انتحاری عمل می‌کند؛ مثل داعشی‌هایی که بمب به خودشان می‌بندند و منفجر می‌کنند.

جزئیات گروگان‌گیری 6 نفر در مشهد