وعده ماشین‌سازان به استقلالی‌ها/ بعد از بازی با فولاد رضایت‌نامه آندو صادر می‌شود

جزئیات مذاکرات آستانه از زبان دی‌میستورا
تیموریان فقط یک قدم دیگر تا استقلالی شدن فاصله دارد.

جزئیات مذاکرات آستانه از زبان دی‌میستورا