چه کسی به نمایندگی از دولت روحانی در مراسم بزرگداشت فیدل کاسترو حضور داشت؟

جزئیات سقوط هواپیمای بازیکنان برزیلی از زبان مهمانداری که جان سالم به در برد
باشگاه خبرنگاران نوشت:معاون حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت ایران در مراسم بزرگداشت فیدل کاسترو در کوبا شرکت کرد.

جزئیات سقوط هواپیمای بازیکنان برزیلی از زبان مهمانداری که جان سالم به در برد