عکس | رضا عطاران و ویشکا آسایش پشت صحنه «دیوار به دیوار»

جزئیات تمامی کنسرت‌های نوروزی
ویشکا آسایش عکسی از خود، رضا عطاران و عوامل سریال «دیوار به دیوار» را منتشر کرد.

جزئیات تمامی کنسرت‌های نوروزی