عکس | منزل مرحوم عارف لرستانی در کرمانشاه

جزئیاتی از مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس
در تصویر زیر منزل مرحوم عارف لرستانی در کرمانشاه را می‌بینید.

جزئیاتی از مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس