واکنش عارف به ماجرای برهم زدن سخنرانی معاون پارلمانی روحانی در نماز جمعه یزد

جریان اخباری ـ اصولی تا دوره صفوی
ایسنا نوشت:جلسه شورای عالی سیاستگذاری عصر امروز با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار شد.

جریان اخباری ـ اصولی تا دوره صفوی