برخی منابع از تغییر موضع عربستان در قبال بحران سوریه خبر می‌دهند

جذب آرای خاکستری؛ برگ برنده اصلاح‌طلبان
ایسنا نوشت: یکی از مخالفان سوری از تصمیم عربستان برای تغییر موضعش در قبال دمشق خبر داد و گفت میانجیگری‌هایی در این زمینه وجود دارد.

جذب آرای خاکستری؛ برگ برنده اصلاح‌طلبان