شکارچی و مشخصات دوستان ستاره/عکس روز ناسا

جدیدترین پست فوتبالی خواننده زیرزمینی/تتلو و این بار جاستین بیبر!
ستاره‌های آشنای صورت فلکی شکارچی و دیگر صورفلکی آسمان اکنون دارای نام‌هایی رسمی هستند. در طول یک سال گذشته، انجمن بین‌المللی نجوم، یعنی نهادی که به طور رسمی وظیفه‌ی نام‌گذاری ستاره‌ها را بر عهده دارد، بالاخره نام‌هایی که به طور معمول برای ۲۲۷ ستاره استفاده می‌شود را تایید کرد.

جدیدترین پست فوتبالی خواننده زیرزمینی/تتلو و این بار جاستین بیبر!