پیشنهاد توییتری روحانی به قوه قضاییه: همه حساب‌های خود را روشن نمایید

جدیدترین واکنش ترامپ به سازمان ملل!
مهر نوشت: رئیس جمهور اعلام کرد: دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند.

جدیدترین واکنش ترامپ به سازمان ملل!