«مدونا با پالتوپوست» با ترجمه‌ای تازه

جدیدترین جبهه تشکیل شده در جریان اصولگرا به دنبال تحقق ایده «پارلمان مردمی»
رمان «مدونا با پالتوپوست» نوشته صباح‌الدین علی با ترجمه سولماز حسن‌زاده توسط نشر هیرمند منتشر شد.

جدیدترین جبهه تشکیل شده در جریان اصولگرا به دنبال تحقق ایده «پارلمان مردمی»