فیلم | نادر اما واقعی؛ خراب کردن ۳ پنالتی در ۱۲ دقیقه

جدول جدید زمان‌بندی انتخابات خانه‌های مطبوعات منتشر شد
در اتفاقی نادر در دنیای فوتبال، شب گذشته در لیگ رومانی، طی ۱۲ دقیقه ۳ پنالتی از دست رفت.

جدول جدید زمان‌بندی انتخابات خانه‌های مطبوعات منتشر شد