تجلیل از بازنشتگان فرهنگی شهرستان نکا

جای خالی گاز ترکمنستان را همکاری خوب مردم پر کرد!
در مراسمی با حضور مسئولان شهرستان نکا از بازنشستگان فرهنگی 94 در سالن پژوهش سرای دانش آموزی نکا تجلیل شد.

جای خالی گاز ترکمنستان را همکاری خوب مردم پر کرد!