جوانمردان فوتبال دنیا این کلمبیایی‌های باگذشت بودند!

جای خالی مسی در این تصویر که ناراحتی CR7 را در پی داشت
فیفا جایزه جوانمردان سال را به تیم کلمبیایی داد.

جای خالی مسی در این تصویر که ناراحتی CR7 را در پی داشت