پیر شدن یک بازیگر جوان / گریم بسیار متفاوت شهرام حقیقت‌دوست

جاده‌هایی که برق شهرها را تأمین می‌کنند
شهرام حقیقت‌دوست این روزها با گریمی متفاوت و در نقش پیرمردی با لهجه گیلکی روی صحنه سالن اصلی تئاتر شهر بازی می کند.

جاده‌هایی که برق شهرها را تأمین می‌کنند