انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات بویراحمد

جابجایی اثاثیه در ارومیه فقط باهماهنگی کلانتری محل
هشت معتمد اصلی هیات اجرایی برگزاری انتخابات شورای شهر بویراحمد با حضور فرماندار شهرستان بویراحمد انتخاب شدند.

جابجایی اثاثیه در ارومیه فقط باهماهنگی کلانتری محل