مهدیشهر ظرفیت اسکان یک هزار وپانصد نفر مسافر را در ایام نوروز دارد

ثبت نام ازداوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی از تاریخ 30 اسفند سالجاری لغایت 6 فروردین انجام خواهدشد
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان مهدیشهر گفت: شهرستان مهدیشهر ظرفیت اسکان و اقامت یک هزار و 500 نفر شب مسافر و گردشگر را در ایام نوروز دارد.

ثبت نام ازداوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی از تاریخ 30 اسفند سالجاری لغایت 6 فروردین انجام خواهدشد