جهانگیری: علیرغم کاهش بهای نفت، دستاوردهای اقتصادی کشور در کنترل تورم و اشتغال کم سابقه بوده است

ثبت رکورد ۶۳ میلیارد پیام واتس‌اَپی در شب سال نو میلادی
ایرنا نوشت: معاون اول رییس جمهوری با بیان این که فرهنگ می تواند پیش برنده تمام اقتصاد و توسعه کشور باشد گفت: فرهنگ و هنر به عنوان مهمترین ظرفیتی است که در کنار توسعه قرار بگیرد می تواند توسعه اقتصادی کشور و توسعه همه جانبه را سرعت و شتاب دهد.

ثبت رکورد ۶۳ میلیارد پیام واتس‌اَپی در شب سال نو میلادی