روایت سیدحسن خمینی از دیدارش با جمعی که روزی «کارتن خواب» بودند

ثبت رکوردهای تازه سینمایی در سال ۲۰۱۶
یادگار امام با انتشار فیلمی در صفحه اینستاگرامش، جزییاتی از دیدار خود با جمعی از کارتن‌خواب‌ها را منتشر کرد.

ثبت رکوردهای تازه سینمایی در سال ۲۰۱۶