طرح ملی تاب آوری اجتماعی زنان در ایلام اجرا می شود

ثبت جهانی پته کرمان
ایرنا نوشت:مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری ایلام گفت: طرح ملی تاب آوری اجتماعی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب این استان اجرا می شود.

ثبت جهانی پته کرمان