کاروانسرای شاه عباسی پذیرای گردشگران نوروزی

ثبات سال ۹۵، اقتصاد ایران را پیش بینی پذیر کرد
کارونسرای شاه عباسی (لات) بعنوان یکی از ابنیه تاریخی و ارزشمند شهرستان رشت میزبان گردشگران نوروزیست.

ثبات سال ۹۵، اقتصاد ایران را پیش بینی پذیر کرد