تخریب کامل طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تا دو هفته دیگر

تیم ووشوی زنجان نایب قهرمان کشور شد
ایلنا نوشت: فرماندار تهران با دفاع از عملکرد شورای تامین در ماجرای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: دوست نداشتیم وارد این مناقشات شویم.

تیم ووشوی زنجان نایب قهرمان کشور شد