اولین انتقادهای علی کریمی در مقام سرمربی

تیراندازی در پایتخت کانادا
علی کریمی از اینکه تمرینات تیمش از سوی بازیکنان تعطیل شده بود انتقاد کرد و به حمید درخشان هم ایراد گرفت.

تیراندازی در پایتخت کانادا