چند درصد عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی انجام می‌شود؟

تکلیف سپرده گذاران 70 میلیونی میزان مشخص شد
ایرنا به نقل از رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران نوشت: 98 درصد کالاهای قاچاق در فروشگاه های مجازی عرضه می شود.

تکلیف سپرده گذاران 70 میلیونی میزان مشخص شد