فروش اموال مازاد بانکها ممکن نیست

تکرار ادعاهای پوچ وزیر دفاع آمریکا علیه ایران
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: کارشناس نظام بانکی گفت:در شرایط فعلی اقتصادی فروش اموال مازاد بانک ها ممکن نیست .

تکرار ادعاهای پوچ وزیر دفاع آمریکا علیه ایران