ضرورت پدافند غیرعامل در اجرای پروژه های عمرانی زیربنایی

تکذیب آتش گرفتن ساختمان‌های مجاور پلاسکو
هفتمین جلسه پدافند غیرعامل شهرداری ساری با شرکت رابطین شهرداریهای مناطق و سازمانها در سازمان عمران شهرداری ساری برگزار گردید.

تکذیب آتش گرفتن ساختمان‌های مجاور پلاسکو