مجتهد از احتمال تحولاتی درعربستان همزمان با تحلیف ترامپ خبر داد

تکالیف سیاسی-دفاعی جدید مجلسی‌ها برای دولت در ۵ سال آینده
واحدمرکزی خبر نوشت: فعال اینترنتی عربستانی معروف به «مجتهد» که اطلاعاتی را از داخل خاندان آل سعود فاش می کند، از احتمال بروز تحولاتی در عربستان سعودی همزمان با تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا خبر داد.

تکالیف سیاسی-دفاعی جدید مجلسی‌ها برای دولت در ۵ سال آینده