نظر صریح یک نوازنده: زمانی که این گونه به هم می‌تازید، از مسئولان چه انتظاری دارید

تو هم بپر مسعود اما لگد نزن!
یک عضو شورای سیاست‌گذاری سی‌و‌یکمین جشنوار موسیقی فجر معتقد است اگر اهالی موسیقی به جای تاختن به یکدیگر، در کنار هم برای بهبود وضعیت موسیقی تلاش کنند اتفاقات بهتری رخ خواهد داد.

تو هم بپر مسعود اما لگد نزن!