تصاویر | وضعیت شیراز را ببینید | بارش باران و آبگرفتگی معابر

تولید مشترک فیلم با کشورهای لهستان، گرجستان و سوریه
شیراز در پی بارندگی‌های شدید باران در چند روز اخیر در شهر شیراز شاهد آبگرفتگی معابر و تخریب چندین پل و طغیان رودخانه‌ها بوده است.

تولید مشترک فیلم با کشورهای لهستان، گرجستان و سوریه