اظهارات مدیر برکنار شده انجمن سینمای جوانان

تولد نادر جنینی که پاهایش از رحم مادر بیرون زده بود
ایسنا نوشت: فرید فرخنده‌کیش با بیان اینکه از انجمن سینمای جوانان برکنار شده، گفت، دلیل برکناری‌اش اعلام نشده است.

تولد نادر جنینی که پاهایش از رحم مادر بیرون زده بود