درآمد ۲میلیون دلاری با نمک

توقیف شناور خارجی به علت استفاده از نام جعلی خلیج عربی
میزان نوشت: در هفت ماهه نخست سال 95، بیش از 27 هزار و 167 تن نمک به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

توقیف شناور خارجی به علت استفاده از نام جعلی خلیج عربی

دانلود مستقیم تلگرام فارسی