گزارش الانباء از توانمندی‎های دفاعی ایران

توقف بدون گل گسترش مقابل صبا
ایرنا نوشت: گسترش و توسعه توانمندی های دفاعی کشورمان برای مقابله با تهدیدات بیگانه و دستیابی به دانش جدید برای ساخت سلاحهای بومی و مدرن، بازتاب گسترده ای در مطبوعات کویت داشت .

توقف بدون گل گسترش مقابل صبا