فیلم | آتش سوزى در فرودگاه مشهد

توضیح معاونت اجرایی ریاست جمهوری درباره سفرهای روحانی
اتصالى سیم هاى برق باعث آتش سوزى در ساختمان اداری فرودگاه مشهد شد که با تلاش آتش نشانان مهار شده است.

توضیح معاونت اجرایی ریاست جمهوری درباره سفرهای روحانی