رتبه ایران در صنعت برق جهان چند است؟

توضیح سپاه درباره خبر کشف محموله انفجاری در جنوب شرق کشور
ایسنا به نقل از وزیر نیرو نوشت: در مدت سه و نیم سال مدیریت دولت، ۲۱ سد بزرگ جدید ساخته شده که در نتیجه‌ آن چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب بر حجم آب کشور اضافه شده است.

توضیح سپاه درباره خبر کشف محموله انفجاری در جنوب شرق کشور