مغز متفکر حملات پاریس و بروکسل دستگیر شد

توضیح سخنگوی سپاه درمورد هشدار سردار صفوی به بازرانی‌ها
مهر نوشت: مقام های گروه پیگیری و رسیدگی به حملات تروریستی پاریس و بلژیک، از دستگیری نفر دوم انجام این حملات خبر داد.

توضیح سخنگوی سپاه درمورد هشدار سردار صفوی به بازرانی‌ها

نصب بیتالک