آرامکو بدهی ۲.۲ میلیارد دلاری خود را تسویه می‌کند

توضیحات سیف درباره توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ
به دنبال افزایش بهای نفت،بسیاری از شرکت های نفتی وضعیت مالی شان بهبود می یابد و توانایی پرداخت بدهی های خود را خواهند داشت.

توضیحات سیف درباره توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ