رونمایی زنگنه از زمان به تعادل رسیدن بازار نفت

توضیحات بیمه ای رئیس کل بیمه مرکزی
زنگنه گفت: همه اعضای اوپک معتقدند اگر اتفاق‌‎های عجیب و غریب نیفتد بازار نفت در سال ٢٠١٧ بازار به تعادل می‎رسد.

توضیحات بیمه ای رئیس کل بیمه مرکزی