ایران برق عراق را قطع کرد

توصیه لاریجانی برای سلامت جسم و روان نماینده زن مجلس/دردسر نمایندگان با فعل و فاعل جملات
ایلنا به نقل از مدیرعامل شرکت توانیر نوشت:تا زمانی که قرارداد جدید منعقد نشود امکان صادرات برق به عراق را نداریم.

توصیه لاریجانی برای سلامت جسم و روان نماینده زن مجلس/دردسر نمایندگان با فعل و فاعل جملات