فیلمبرداری «آرزو» به نیمه رسید

توصیه‌های انتخاباتی سیدحسن خمینی؛ انتخابات شوراها در فضای انتخابات ریاست جمهوری گم نشود
فیلمبرداری فیلم «آرزو» در جنوب کشور در حال انجام است و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر هم از پشت صحنه این فیلم دیدن کرد.

توصیه‌های انتخاباتی سیدحسن خمینی؛ انتخابات شوراها در فضای انتخابات ریاست جمهوری گم نشود