رونق گردشگری گیلان؛ نیازمند تحقق اراده جمعی

توسعه پایدار شهری نتیجه اعتماد بخش خصوصی به شهرداری است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان وجود اراده جمعی را لازمه رونق صنعت گردشگری در استان دانست و گفت: با تمام توان از هرگونه سرمایه گذاری در این بخش حمایت می کنیم.

توسعه پایدار شهری نتیجه اعتماد بخش خصوصی به شهرداری است