عادل به محسن مسلمان: آخه این موها چیه؟!

توسعه فرهنگ بیمه در جامعه ضروری است
عادل فردوسی‌پور موافق مدل موی جدید محسن مسلمان نیست.

توسعه فرهنگ بیمه در جامعه ضروری است