تصادف وانت با هفت نفر در ری/ حال دو نفر وخیم است

توجه به ابعاد مختلف شهرسازی استاندارد در البرز ضروری است
ایسنا نوشت: رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد شدید وانت مزدا با هفت نفر در خیابان انبارگندم خبر داد.

توجه به ابعاد مختلف شهرسازی استاندارد در البرز ضروری است