اروپا و آسیا به ادامه روابط اقتصادی با ایران علاقه‌مندند

توافق ایران و ایتالیا برسر خرید ساختمان های آماده
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، چین و روسیه حامیان اصلی برجام هستند؛ آنها می‌خواهند ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید کند؛ این به معنای این است که آنها نفع خود را در ادامه حیات برجام و ادامه همکاری با ایران می‌بینند.

توافق ایران و ایتالیا برسر خرید ساختمان های آماده