نقشه‌‌های مرسدس بنز برای تحول چراغ‌های خودرو

توئیت‌های دردسرساز ترامپ!
شرکت مرسدس بنز از مجموعه مفهومی جدیدی از چراغهای جلو خودرو رونمایی کرده که نه تنها توزیع نور خود را متناسب با محیط انطباق می‌دهد،‌ بلکه می‌تواند کمکهای بصری وضوح بالا مانند خط عابر پیاده را نیز بر روی جاده بتاباند.

توئیت‌های دردسرساز ترامپ!