افتتاح ستاد اصولگرایان حامی روحانی/نعمتی: اصولگرایی فقط جمنا نیست

تهران سه میلیون حاشیه‌نشین دارد
ایلنا نوشت:‌ نماینده مردم تهران تاکید کرد: اصولگرایی فقط جمنا نیست، بیرون از جمنا هم بسیاری از اصولگرایان هستند که رای بسیار دارند و امروز در اینجا برای حمایت از روحانی اصولگرایان معتدل جمع هستند.

تهران سه میلیون حاشیه‌نشین دارد