توافق بارزانی و معاونان رئیس جمهور عراق

تنفر جامعه از آقازاده‌ها و خانم‌زاده‌ها
ایرنا نوشت: دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق شنبه شب خبر داد که مسعود بارزانی و دو معاون رئیس جمهور عراق برای آغاز گفت وگوها با طرف های سیاسی در بغداد توافق کرده اند. دولت عراق به این توافق هنوز واکنشی نشان نداده است.

تنفر جامعه از آقازاده‌ها و خانم‌زاده‌ها