تولد ناصر حجازی از اون لحاظ!

تنش میان دو حزب کرد عراقی اوج گرفت/ تجمع پیشمرگه ها در خیابان های اربیل
«تولد 67 سالگی ناصر حجازی بدون توضیح اضافی!» عنوان کارتون امروز خبر ورزشی است.

تنش میان دو حزب کرد عراقی اوج گرفت/ تجمع پیشمرگه ها در خیابان های اربیل