ایجاد 5 پایگاه دریایی جدید توسط ارتش

تمدید گواهینامه‌ سیستم‌های مدیریت یکپارچه در شرکت فولاد مبارکه
میزان نوشت: فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی بزرگترین موج شکن ایران را در جاسک احداث کرده و اکنون مشغول ساخت اسکله هایش هستیم.

تمدید گواهینامه‌ سیستم‌های مدیریت یکپارچه در شرکت فولاد مبارکه