حماس به مزدوران رژیم صهیونیستی فرصت بازگشت داد

تمدید فصل صید ماهیان استخوانی
ایرنا نوشت: جنبش مقاومت اسلامی (حماس) به مزدورانی که برای رژیم صهیونیستی جاسوسی می کنند، یک هفته مهلت داد تا با معرفی خود از عفو برخوردار شوند.

تمدید فصل صید ماهیان استخوانی