سیاستی که قیمت گوشت را کاهش می‌دهد

تماشای نستعلیق، بالاتر از پارک وی
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: قرار است به زودی روزانه 2 هزار لاشه گوشت گوسفندی گرم از روسیه وارد چرخه توزیع این کالا در مراکز عمده عرضه گوشت قرمز با هدف کاهش قیمت آن شود.

تماشای نستعلیق، بالاتر از پارک وی