سفارت آمریکا در آنکارا تعطیل شد

تماس تلفنی اردوغان با پوتین در پی ترور سفیر روسیه
تسنیم نوشت: سفارت آمریکا در آنکارا برای جلوگیری از هرگونه رویداد احتمالی تعطیل شد.

تماس تلفنی اردوغان با پوتین در پی ترور سفیر روسیه